ตารางมิสซา วัดแม่พระรับสาส์น
วันธรรมดา
จ.-ศ. 17.00 น.(ภาษาอังกฤษ)
วันอาทิตย์
08.30 น.(ภาษาไทย)
10.00 น.(ภาษาอังกฤษ)
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :

Billiga Resor Free Hit Counter
 

 


ระเบียบ และกฎระเบียบกระทรวง บนเว็บไซต์   บทภาวนาในชีวิตประจำวันช่วยทำให้เรามีสุขภาพดีอยู่กับคนอื่น ให้เป็นสุขผู้ริเริ่มแห่งการแพร่ธรรมและก่อตั้งคณะสงฆ์พื้นเมืองพระคุณการุญพิเศษ ในโอกาสฉลองสองพันปี การบังเกิดของนักบุญเปาโลอัครสาวก
 

วัดแม่พระรับสาส์น ม.เอแบค หัวหมาก

วัดน.หลุยส์ มารีเดอมงฟอร์ด ม.เอแบค บางนา

บาทหลวงบรรจง สันติสุขนิรันดร์


ฉลองโบสถ์
น.หลุยส์ มารีเดอมงฟอร์ด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สุวรรณภูมิ 29 เมษายน พ.ศ. 2548
 28 เมษายน พ.ศ. 2549
 27 เมษายน พ.ศ. 2550
 28 เมษายน พ.ศ. 2551
 28 เมษายน พ.ศ. 2552


ลิงค์คาทอลิกอื่น

 นิตยสารอุดมสาร/อุดมศานต์
 บ้านใส่ใจ : Carefor
 โคเออร์ : coerr
 Catholic for Health Pastoral Care
 อิสระ : Issara
 สาระแน่.คอม
 Catholic Internet in Thailand
 คริสตชนคาทอลิก
 สวดสายประคำ
 สมาคมพระคริสตธรรม
 รูปภาพทางคริสตศาสนา
 วาติกัน

สังฆมณฑลต่างๆ ในประเทศไทย

 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 สังฆมณฑลเชียงใหม่
 สังฆมณฑลนครสวรรค์
 สังฆมณฑลราชบุรี
 สังฆมณฑลนครราชสีมา
 สังฆมณฑลอุบลราชธานี
 สังฆมณฑลอุดรธานี
 สังฆมณฑลจันทบุรี
 สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
 
สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ 122/8-9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ซอยนนทรี 14 (นาคสุวรรณ) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

E-mail: Catholic_edba@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-681-3840-4 โทรสาร 02-681-3838, 02-681-3845

© 2554 - สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์